– Jeg hadde reist hjem i 2018 hvis jeg hadde hatt mulighet