Sørlen­ding: – Jobben min er jo å lære dem å drepe mest mulig effek­tivt og overleve lengst mulig