Har kontroll på brann: – En del vann- og røykskader