Helse­arbei­der brukte vold mot utvik­lings­hem­mede bebo­ere