Fem personer bøtelagt for ulovlig snøscooter-kjøring i vernet område