• PYNTETILTAK: Trailersjåfør Rune Aatland er kritisk til de nye tiltakene i Valand-svingen, og mener veivesenet bare pynter på svingen for å imøtekomme kravet om at noe må gjøres. FOTO: Eivind Kristensen

Kritisk til tiltak i Valand-svingen

Trailersjåfør Rune Aatland mener de foreslåtte tiltakene i Valand-svingen ikke vil hjelpe, og etterlyser utbedring av svingen før det går flere menneskeliv.