• STORT PRESSEOPPBUD: Det var stort rpesseoppbud i Oslo tingrett mandag morgen da retten startet behandlingen av Viggo Kristiansens krav mot staten om å få en ny prøving av dommen mot ham. FOTO: HALLGEIR OFTEDAL FOTO: Hallgeir Oftedal

Stort presseoppbud møtte Viggo Kristiansen

Et stort presseoppbud møtte Viggo Kristiansen i Oslo tingrett mandag morgen, da saken han har reist mot Gjenopptakelseskommisjonen startet.