BYGLAND : Firmaet Flexicat på Bygland har nemlig inngått kontrakt om å levere 16 båter til Kongo. Det dreier seg blant annet om 10 fiskefartøy. Båtene kan demonteres og transporteres i containere. Kontrakten er verd nesten 200 millioner kroner.

Flexicat har stått for prosjekteringen, men skal ikke bygge båtene. Det skal skje ved båtbyggeriene Nor Dan og Skibsplast på Evje.

Flexicat ser for seg at fartøyene skal brukes både som lasteskip og til flytende skoler og bibliotek. Kongofloden og sjøene er viktig infrastruktur i landet.

Ledelsen ved Flexicat stoler på at finansieringen går i orden.

— Vi har fått løfter fra politisk hold om at dette går de inn for, så det har vi tiltro til, sier styreleder Terje Sømme.

Det hele startet med at ingeniørene Terje Sømme og Svein Juvik fra Vestfold ville lage et fartøy som kunne demonteres, pakkes i en container og sendes til kriseområder. Ideen kom med tsunamien i 2004. Kontrakten med kongolesiske styresmakter er alt undertegnet. Det skjedde på et møte med finansministeren i mars. Byggingen starter når 15 prosent av prosjektet er finansiert.