Påstand om fem og seks års fengsel

Statsadvokat Hilde Sakariassen la i Kristiansand tingrett fredag ettermiddag ned påstand om henholdsvis seks og fem års fengsel for to menn fra Kristiansand som er tiltalt for besittelse av over ti kilo fenazepam. Forsvarerne påstod frifinnelse.