104 år, men spruter fortsatt

Ildsjeler i Lillesand har restaurert en brannvogn fra 1907.