• 38 personer vil jobbe som kommunikasjonsrådgiver på Havforskningsinstituttet Flødevigen. Her er forskere ved Flødevigen på jobb.

38 søkere til Flødevigen

Åtte av 38 søkere er innkalt til intervju som kommunikasjonsrådgiver i Havforskningsinstituttet i Flødevigen.