Nå er tiggerbrakken åpen

Viktig med tanke på menneskeverdet til tiggerne mener fungerende domprost, Aud Sunde Smemo.