• FOTO: Gunn Marita Viki

Trafikken flyttet til tømmervei

Når riksvei 9 holdes stengt, flyttes trafikken over på en smal og elendig vei.