• TRAFIKKFARLIG: Lillesand kommune vil ha en mer trafikksikker holdeplass på gamle E 18. Mange biler bruker i dag holdeplassen som akselerasjonsfelt for å komme seg ut på veien. FOTO: Hans Jacob Brekke

Håper på bussbu i år

Lillesand kommune ber om en halv million kroner til å etablere en mer trafikksikker bussholdeplass ved gamle E 18.