• <b>Jens Erik Drange: </b>Et meget interessant foredrag, fortalt av en karismatisk mann som snakker med stor erfaring om sine tema. Og kanskje mest interessante om hans mening om at det å være konfliktsky ikke nødvendigvis er en svakhet slik vi liker å tro.

Hva synes du om foredraget?