Solgte tomter for 30 mill.

I løpet av to år har Farsund kommune solgt næringstomter for nesten 30 millioner kroner.