• FOR STORE UTFORDRINGER: Overlege Pål Friis leder utvalget som utreder hvordan Sørlandet sykehus i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord må forberede seg på å ta i mot den store bølgen av eldre pasienter. FOTO: Tore Andr Baardsen

Slik rammer eldrebølgen Sørlandet sykehus

I årene som kommer må Sørlandet sykehus rustes for å behandle over 68.000 eldre over 65 år.