• SJØBONDE: Mens sauer gresser på land, beiter hummerne til Kjetil Frøyland på havbunnen.?

Sjøbonde venter på innhøstingen

Aegir Havbruk er blant de første i Norge som har satt ut hummeryngel på havbeiteområde.