• SKRIVER BREV: Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) skriver brev til helseministeren og krever svar på hvordan hun vil bidra til å løse opp i konflikten rundt massiv overtid og lite hviletid for legene på norske sykehus. FOTO: Olsen Olav

Krever svar fra helseministeren

Stortingspolitiker Kjell Ingolf Ropstad (KrF) krever svar av helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen om overtid og hviletid for sykehusleger.