• Forkastelig: Katja Kålheim drar gjerne helt fra Tveit til Voiebyen for å finne gaver til seg selv og andre. Hun synes det er forkastelig å bruke så mye penger på gaver som mange gjør i julen. ? Foto: Anne Smith Lorentz

Gir gjerne gjenbruksjulegaver

Å gi brukte julegaver blir mer og mer populært.