La sjekte til trutning hos båthavn-nabo

Brannvesenet i Søgne la søndag ut oljelenser rundt ei tresjekte som antaikelig er til trutning ved båthavna i Solta.