- Høyt respektert som menneske og polititjenestemann

Minneord i Børge Ivarsen sin begravelse ved studentprest/UiA Helge Smemo