• Lørdag kveld satte politiet opp en enkel plastsperring i Pollen. Dette skal forhindre at noen går ut på isen. FOTO: Ernest Boswarva

Pollen i Arendal avsperret

Politiet vil forhindre at arendalitter går på isen. Satte opp politisperring i natt.