• - Dette er jo en grov bom, men den bør ikke få betydning for veien, sier Peter Gitmark til fvn.no. FOTO: Lars Hoen

Firefelts E 39 blir 11 milliarder dyrere

Veivesenet har bommet grovt. Firefelts E 39 til Stavanger vil koste 36,9 milliarder kroner — over 11 milliarder mer enn veivesenet først sa.