• NY E 39-TRASÉ: Illustrasjonene viser ny trase for E 39 til Volleberg. Det er alternativet merket med S2 som blir trasévalget. Store deler av firefeltsveien vil gå i tunnel. FOTO: Grethe Bredesen

Veisjefen: - Hareide tar feil om E 39

KrF-leder Knut Arild Hareide får faktakjeft av veisjefen i Vest-Agder. Ny E 39-trasé til Songdalen har vært klar lenge.