• MÅ TA SAMFUNNSANSVAR: Gry Solstad i Nav Kristiansand leder prosjektet Fokus på barn. Hun mener badeland og lekeland må utvikle tilbud som er bedre tilpasset de med lite penger. - Disse tilbudene er dårlig tilpasset familier med dårlig økonomi. For den gruppa vi er i kontakt med, vil dette aldri bli noe reelt tilbud, sier Solstad. FOTO: Reidar Kollstad

Nav betaler årskort for fattige

I år har Nav Kristiansand hjulpet 230 familier som ikke har hatt råd til besøk på kino, i dyreparken eller badeland. Prosjektleder Gry Solstad i Nav ber nå private fritidsaktører bli rausere mot de som har dårlig råd.