• MILLIONVERDIER: Denne tomta vil Vennesla kommune selge til Agderbygg for 1,05 millioner kroner. ?Den er verd minst det femdobbelte, sier tre bransjefolk uavhengig av hverandre. FOTO: Odd-Inge R nning Uleberg

"Gir" millionverdier til Agderbygg

Vennesla kommune skal selge ei sentrumstomt til Agderbygg for 1,05 millioner kroner. Den er verd minst fem millioner, sier bransjefolk.