• KOSTER FLESK: Rådhuskvartalet (t.v.) og Aquarama er de to neste gigantprosjektene som ferdigstilles i Kristiansand. Innen utgangen av 2013 vil gjelden knyttet til disse to prosjektene utgjøre omkring én milliard kroner. FOTO: Vegard Damsgaard

Reddes av lav rente

Én prosent økning i lånerenta tilsvarer kostnadene til 30 sykehjemsplasser i Kristiansand kommune.