Fornøyd med tilsyn etter varsko om overtid

Fredag gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn ved Sørlandet sykehus, etter at det i september ble avdekket flere brudd på Arbeidsmiljøloven.