• SKEPSIS: Tjenestejef i Vennesla kommune, Kristin Robstad, får hjelp av rådmann Svein Skisland til å vise de forskjellige power-point-plansjene. Blikkene til foreldregruppa ved Kvarstein skole viser at skolekutt ikke er det enkleste budskapet å selge. FOTO: Kjartan Bjelland

Liten forståelse for skolekutt

Vennesla kommune har bestemt seg for å spare fire millioner kroner i skolesektoren. De møtte ikke så mye forståelse hos foreldrene på Kvarstein torsdag kveld.