11 tyske ungdommer kantret i kano

Utlyste storaksjon i Åmli.