Tre familier fra Moria-leiren har kommet til Kristiansand

foto