Her bygges det nye 900-millionersprosjektet nybygg psykisk helse, som skal erstatte de nedslitte lokalene på Eg. Med nybygget blir det færre døgnplasser i voksenpsykiatrien enn i dag. Her bygges det nye 900-millionersprosjektet nybygg psykisk helse, som skal erstatte de nedslitte lokalene på Eg. Med nybygget blir det færre døgnplasser i voksenpsykiatrien enn i dag. Foto: Jacob J. Buchard

Antall sengeplasser i psykiatrien i Agder er halvert. Nå trekker Stortinget i bremsen.