Her er Oddbjørn Kylland (Sp), Bjørn Ropstad (KrF), Mathias Bernander (H) og Christian Eikeland (Frp) representert fra forslagsstillerne. Sp tilhører egentlig opposisjonen i fylket. Her er Oddbjørn Kylland (Sp), Bjørn Ropstad (KrF), Mathias Bernander (H) og Christian Eikeland (Frp) representert fra forslagsstillerne. Sp tilhører egentlig opposisjonen i fylket. Foto: Henrik Ihme

Vil tillate økning i biltra­fikk