Kristiansand kommune ser nå på hvordan de kan spare penger. Et av innspillene som har kommet er å legge ned Langenes omsorgssenter. Men de planene blir droppet. Kristiansand kommune ser nå på hvordan de kan spare penger. Et av innspillene som har kommet er å legge ned Langenes omsorgssenter. Men de planene blir droppet. Foto: Jacob J. Buchard

Dropper alle planer om nedlegging