Karl R. Danielsen (til venstre), havnekaptein/maritim leder i Kristiansand Havn, og Øyvind Haarr, rådgiver i Kristiansand kommune. Her står de foran testbrakkene som nå etableres i havna. Karl R. Danielsen (til venstre), havnekaptein/maritim leder i Kristiansand Havn, og Øyvind Haarr, rådgiver i Kristiansand kommune. Her står de foran testbrakkene som nå etableres i havna. Foto: Tormod Flem Vegge

Tror på ferjesommer: Rigger seg for å teste 4000 passasjerer daglig