Koranbrenningen på Torvet Kristiansand i 2019. Sian-leder Lars Thorsen blir angrepet av demonstranter. Koranbrenningen på Torvet Kristiansand i 2019. Sian-leder Lars Thorsen blir angrepet av demonstranter. Foto: Kjartan Bjelland

Anklager poli­tiet for mangel­full etter­forsk­ning