Kjetil Åsvald Åsen i Portal travel belager seg på å droppe mange av flyturene til utlandet neste år. I stedet selger han nye, norske destinasjoner. Kjetil Åsvald Åsen i Portal travel belager seg på å droppe mange av flyturene til utlandet neste år. I stedet selger han nye, norske destinasjoner. Foto: Jacob J. Buchard

Snur på turiststrømmen

Brüssel byttes ut med Bykle. Dubai byttes med dyreparken. Neste år skal landsdelens reiselivsbedrifter lokke turister til Sørlandet i stedet for å sende dem ut av Norge.