Rune Andre Sørtveit Frustøl (KrF) har ikke sans for at regjeringen skal bestemme hvordan de skal organisere inntaket til videregående skole. Frustøl leder hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Agder fylkeskommune. Rune Andre Sørtveit Frustøl (KrF) har ikke sans for at regjeringen skal bestemme hvordan de skal organisere inntaket til videregående skole. Frustøl leder hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Agder fylkeskommune. Foto: Jacob J. Buchard

Ut mot egen regje­ring – mener ny ordning gir sentra­lise­ring