– Vi har fått mange tilbakemeldinger fra lærere på dette, som er frustrerte over at de ikke får ha hjemmekontor dersom de ønsker det, sier leder i Utdanningsforbundet Kristiansand, Karianne Sørtveit. – Vi har fått mange tilbakemeldinger fra lærere på dette, som er frustrerte over at de ikke får ha hjemmekontor dersom de ønsker det, sier leder i Utdanningsforbundet Kristiansand, Karianne Sørtveit. Foto: Bjelland, Kjartan

Frykter smitte mellom lærere som nektes hjemmekontor