Beboerne Mariann Møyholm, Eivind Helle, Tor Magnussen, Kristin Rødbotten, Christel Blomquist og Håkon Reinertsen på lekeplassen på Dalane. Rett bak kan det komme en ny stor rundkjøring. De frykter for bomiljøet om tunnelalternativet til ytre ringvei blir vedtatt. Beboerne Mariann Møyholm, Eivind Helle, Tor Magnussen, Kristin Rødbotten, Christel Blomquist og Håkon Reinertsen på lekeplassen på Dalane. Rett bak kan det komme en ny stor rundkjøring. De frykter for bomiljøet om tunnelalternativet til ytre ringvei blir vedtatt. Foto: JARLE R. MARTINSEN

Fortviler over ny veitrasé