Den nye tjenesten er tilgjengelig for alle pasienter over 16 år, som har bruker og full tilgang på helsenorge.no Den nye tjenesten er tilgjengelig for alle pasienter over 16 år, som har bruker og full tilgang på helsenorge.no Foto: Jacob J. Buchard

Nå kan du sjekke status på sykehushenvisningen selv

I en ny, digital pasienttjeneste som er lansert, kan du sjekke hvor langt henvisningen din er kommet ved sykehus eller spesialist.

NORGE/AGDER: Tjenesten er tilgjengelig på nettstedet helsenorge.no.

Denne innebærer at alle pasienter over 16 år, som har bruker og full tilgang på helsenorge.no kan logge seg inn og se hvor langt henvisningen deres er kommet.

– Det betyr i praksis at pasienter kan se for eksempel om henvisningen er vurdert eller om pasienten er tildelt time, skriver Signy Svendsen, kommunikasjonsdirektør ved SSHF.

Pasientene kan se status, dato og kontaktinformasjon til avdelingen de er henvist til. Tjenesten vil også inneholde mer detaljert informasjon, som for eksempel hvem som har henvist pasienten og kontaktinformasjon til sykehuset som har fått den.

– Det er henvisninger til sykehuset fra og med 1. januar 2021 som vises i helseportalen. I tillegg til visning av henvisningsstatus, vil tjenesten inkludere informasjon om pasientrettigheter, fritt behandlingsvalg og klageskjema, skriver Svendsen.