• Fremdeles er risikoen for dødfødsler større i befolkningsgruppen med pakistansk bakgrunn sammenlignet med etinisk norske. FOTO: mariiya

Ulik risiko for å miste barn

I Norge har folk med pakistansk bakgrunn en dobbelt så høy risiko for å oppleve dødfødsel og spedbarnsdød.