• Ragnhild Nilsen Topstad, rektor ved Voiebyen skole i Kristiansand, og Øivind Jacobsen, leder for Flik-prosjektet, i et klasserom på Voiebyen skole, avdeling Voie. I bakgrunnen har klasse 3b fellessamling. Kontaktlærer Yngvar Kvanneid spiller gitar. FOTO: Tormod Flem Vegge

Trivsel skal gi mindre spesialundervisning

Gjennom Flik-prosjektet skal lærere i Kristiansand arbeide målrettet med å få elever til å trives på skolen, slik at behovet for spesialundervisning reduseres.