• Dekanene Sigbjørn Sødal og Ernst Håkon Jahr, mener motstanden mot en fusjon er så sterk at et flertall av styremedlemmene ved UiA til slutt vil si nei til at UiA og Høgskolen i Telemark får slå seg sammen.

Vil stanse hele fusjonen

Motstanden mot å fusjonere UiA med Høgskolen i Telemark er svært sterk fra de ansatte. Ledelsen blir advart mot at motstanden vil gjøre en fusjon svært komplisert.