• Helsestasjonene i Valle og Bykle er egentlig slått sammen, men drives forskjellig og det er usikkerhet rundt hvem som er øverste sjef. FOTO: Reidar Kollstad

Slakter helsetilbud til barn

I Bykle og Valle får ikke barn under seks år forsvarlige helsetjenester.