• Fylkesberedskapssjef Dag Auby Hagen hos fylkesmannen i Aust-Agder mener det er viktig at befolkningen er kjent med hvilke ulykker og hendelser som kan ramme landsdelen. FOTO: Reidar Kollstad

Forberedt på det uventede

Storflom, epidemi og sammenbrudd i strøm— og telenett. Dette er hendelser som fylkesberedskapssjef Dag Auby Hagen ber sørlendinger forberede seg på.