• Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) er klar på at det må bygges mer vindkraft i Norge. Han er imidlertid ikke klar for å sikre vindkraftkommunene større inntekter dersom det går utover lønnsomheten i prosjektene. FOTO: Poppe, Cornelius

- Vi er nødt til å bygge ut mer vindkraft

Økt vindkraftproduksjon er helt nødvendig for å redusere verdens klimautslipp, mener olje— og energiministeren. Men han er samtidig skeptisk til å sponse vindkraftkommuner.