• Kniven mannen stakk sin svoger med.

Frikjent for drapsforsøk på svoger

Lagmannsretten har frikjent en 25-åring for drapsforsøk på svogeren, og redusert straffen med ett år og tre måneder.