Etterlyst polakk fengslet, og skal utleveres

En 44 år gammel polsk statsborger har fått forlenget varetekt i påvente av formell utlevering til hjemlandet, hvor han står til rest med to års fengsel.